Madelene Engman, avtalssekreterare på GS Madelene Engman, avtalssekreterare på GS

Arbetstiderna huvudfråga när avtalsrörelsen går in i nytt läge

Publicerad:

Under januari och februari har vi nu förhandlat om allmänna villkor på våra avtalsområden Trä, Stopp, Förpackning, Infomedia, Sågverk och Skog. Den 1 mars går vi in ett nytt läge i förhandlingarna. Den stora frågan i årets avtalsrörelse är det arbetsgivarna kallar flexibel arbetstid, vilket innebär att de vill kunna ändra de anställdas scheman efter hur det passar produktionen.

Mars är den så kallade OPO-månaden, då våra opartiska ordföranden leder förhandlingarna. Även om förhandlingarna leds av OPO så betyder det i praktiken att vi får möjlighet att fortsätta förhandla på de områden där vi börjar närma oss olika former av förändringar i kollektivavtalen. Denna avtalsrörelse kommer OPO i sin skiss att lämna ett gemensamt slutdatum för förhandlingar om allmänna villkor, ett datum som gäller för samtliga parter inom industrin.

Förhandlingarna har sett olika ut på olika områden, ibland mer konstruktiva diskussioner om förändringar medan positionerna andra gånger låsts direkt. De stora frågorna, rent generellt, är arbetsgivarnas krav om mer flexibel arbetstid. I begreppet flexibel arbetstid lägger arbetsgivarna in frågan om deras möjlighet att utan lokala överenskommelser förlägga arbetstid samt att kunna variera arbetstiden mer än idag.

För GS är frågan om trygga tidsbegränsade anställningar viktig. Anställningar som inte kan vara hur korta som helst och användas i den flexibilitet i arbetstid som arbetsgivarna efterfrågar. Andra viktiga frågor som GS lyft fram är lägstlönehöjningar på de grafiska avtalen. Självklart finns det flera avtalsspecifika frågor som är mycket viktiga för respektive avtalsområde.

Arbetsgivarans krav är långtgående och inom flera områden ser vi inte just nu möjligheten att göra jämbördiga byten, men förhandlingarna fortgår och inget är klart förrän det är klart!

Mars månad kommer bli tuff och vi kommer behöva rusta vår organisation för vad som komma skall. Det krävs att vi är många som står emot arbetsgivarnas krav och till dig som idag inte är medlem i GS ställer jag frågan: vilken sida står du på i avtalsförhandlingarna?  

Madelene Engman, avtalssekreterare på GS