13 personer står uppradade bredvid varandra framför en vägg GS förbundsstyrelse. Från vänster: Per-Olof Sjöö, Jörgen Johansson, Roman Hagman, Madelene Engman, Lars Nyman, Patrik Thorsson Nilsson, Daniel Andersson, Gunilla Charlez, Bo-Arne Andersson, Camilla Tiredal, Peter Mångs, Dusan Lozic, Claes Schultz

Förbundsstyrelsen & VU

Förbundsstyrelsen (FS) består av 13 ledamöter varav 10 yrkesverksamma som har personliga ersättare. Förbundstyrelsen är valda till kongressen 2021.

 1. Peter Mångs, avdelning 13
 2. Claes Schultz, avdelning 7
 3. Daniel Andersson, avdelning 14
 4. Bo-Arne Andersson, andre vice förbundsordförande
 5. Jörgen Johansson, avdelning 3
 6. Roman Hagman, avdelning 2
 7. Lars Nyman, avdelning 12
 8. Gunilla Charlez, avdelning 9
 9. Per-Olof Sjöö (förbundsordförande)
 10. Camilla Tiredal, avdelning 10
 11. Dusan Lozic, avdelning 6
 12. Madelene Engman, första vice förbundsordförande
 13. Patrik Thorsson Nilsson, avdelning 3

Verkställande Utskottet (VU)

Per-Olof Sjöö (Förbundsordförande) 
010-470 86 57 | per-olof.sjoo@gsfacket.se

Madelene Engman (Första vice förbundsordförande)
010-470 86 44 | madelene.engman@gsfacket.se

Bo-Arne Andersson (Andre vice förbundsordförande)
010-470 83 49 | bo-arne.andersson@gsfacket.se

Birgitta Sandberg (Sekreterare) 
010-470 83 19 | birgitta.sandberg@gsfacket.se