13 personer står uppradade bredvid varandra framför en vägg

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen (FS) består av 11 ledamöter varav 8 yrkesverksamma som har personliga ersättare. Förbundstyrelsen är valda till kongressen 2026

 1. Per-Olof Sjöö, förbundsordförande
 2. Madelene Engman, första vice förbundsordförande
 3. Jörgen Johansson, andre vice förbundsordförande
 4. Veronica Löfqvist avd 2
 5. Dan Strängby avd 4
 6. Milli Radojevic avd 1
 7. Kenneth Holmqvist avd 8
 8. Lars Nyman avd 6
 9. Camilla Tiredala vd 5
 10. Patrik Johansson avd 3
 11. Daniel Andersson avd 7