Frågor och svar om Covid-19

Det kommer just nu många frågor till GS vad gäller det så kallade Coronaviruset, Covid-19. Här samlar och uppdaterar GS frågor och svar kring viruser och hur det påverkar dig på jobbet.

OBSERVERA att GS försöker hålla denna sida uppdaterad så gott det går men förutsättningarna ändras ständigt och snabbt.

Denna sida uppdaterades senast 20 maj 2020.

Klicka på respektive rubrik för att få mer information kring ämnet

Smittorisk

Om arbetsgivaren uppmanar dig att inte komma till jobbet på grund av smittrisk så har du rätt till lön precis som vanligt, oavsett om arbetsgivaren kan ge dig arbetsuppgifter eller inte. Du behöver givetvis inte heller ta semester. Däremot har du inte rätt till lön om du själv väljer att stanna hemma utan att göra upp det med arbetsgivaren.

Tjänsteresa

Om du är på tjänsteresa och blir förhindrad att komma hem på grund av ett myndighetsbeslut räknas det som en del av tjänsten och då ska du också ha lön. Om du råkar ut för samma sak vid till exempel en privat resa har du däremot inte rätt till lön. Den situationen kan jämföras med om du blir försenad till jobbet på grund av snökaos eller liknande. Inte heller då har arbetsgivaren skyldighet att betala lön.

Sjuk i Covid-19

Om du skulle bli sjuk av viruset har du givetvis rätt till sjuklön och ersättning från Försäkringskassan enligt samma regler som vid andra sjukdomar. Eftersom regeringen har beslutat att klassa Covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom har du dessutom rätt till en särskild smittbärarpenning från Försäkringskassan. Då krävs dock läkarintyg.

Karensavdrag/sjuklön/vård av barn

Regeringen har slopat Karensavdraget tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Sjuklönelagen gäller fortfarande, vilket innebär att arbetsgivaren ska fortsätta att göra karensavdrag och betala ut sjuklön under sjukperioden. Ersättningen för karensavdraget söks hos Försäkringskassan och betalas ut efter ansökan från den försäkrade. Detta gäller från och med den 11 mars.

Vad innebär det slopade karensavdraget?
Regeringen har meddelat att karensavdraget slopas från 11 mars och en och en halv månad fram. Ett slopat karensavdrag innebär att du får betalt även för första sjukdagen. Pengarna kommer att betalas ut av Försäkringskassan. Du måste själv ansöka om att få pengarna. Slopat karensavdrag gäller från och med den 11 mars. Du kan ansöka om ersättning retroaktivt.

Sjuklön dag 2-14 betalas av arbetsgivaren som vanligt och från dag 15 kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Hur länge kan jag vara borta från jobbet utan läkarintyg?
Du kan vara hemma 21 dagar utan läkarintyg. Vanligen gäller läkarintyg efter 7 dagar, men den bestämmelsen har regeringen ändrat på grund av coronasmittan. (Ändringen gäller från och med den 27 mars 2020 tills vidare.)

Jag har fått coronasmittan. Vad innebär det ekonomiskt?

Om du är sjuk
Anmäl att du är sjuk till din arbetsgivare. Du får sjuklön som vid vilken annan sjukdom som helst och kan vara hemma 21 dagar utan läkarintyg. Vanligen gäller läkarintyg efter 7 dagar, men den bestämmelsen har ändrats på grund av coronasmittan (gäller från den 27 mars). Läs mer hos Försäkringskassan.
Dag 1: Du får sjuklön från dag 1, eftersom karensavdraget (karensdagen) tillfälligt slopats. Du ansöker från Försäkringskassan om ersättning för karensavdraget.
Dag 2-14: Sjuklön dag 2-14 betalas av arbetsgivaren som vanligt.
Från dag 15: Vid dag 15 kan man ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du eventuellt är smittbärare
Är du eventuellt smittbärare och fått läkarintyg om att du inte får arbeta på grund av det kan du få smittbärarpenning genom Försäkringskassan. Läs mer om det hos Försäkringskassan

Jag är orolig för att bli smittad, får jag stanna hemma från jobbet då?
Nej, om du inte är sjuk är du skyldig att gå till jobbet.

Vård av sjukt barn

Förskolan är stängd på grund av coronasmitta, så jag måste vara hemma med mitt barn. Mitt barn är inte sjukt. Vilken ersättning kan jag få?
Om barnet är sjukt eller är smittbärare har du rätt att vara hemma för vård av barn med tillfällig föräldrapenning (vab). Du anmäler detta som vanligt via Försäkringskassan. Det gäller också om barnet misstänks vara smittbärare, till exempel om det funnits en corona-smittad person, vuxen eller barn, på förskolan. I ett sådant fall kan du behöva ett intyg från en läkare eller sjuksköterska för att kunna få tillfällig föräldrapenning. Ring din vårdcentral eller 1177 för att få ett sådant intyg.

Från 25 april:
Rätt till vab om förskolan stänger verksamheten. OBS att den tillfälliga föräldrapenningen i just dessa fall blir 90% av "ordiniarie" vab-fall. 

Varsel

Min arbetsgivare hotar med varsel på grund av hur coronaviruset slår ekonomiskt mot företaget. Vad händer nu?
När det gäller varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist finns bestämmelser i både kollektivavtal och lag. Dessa gäller, oavsett situationen med corona-viruset. Ta kontakt med din avdelning eller klubb för mer information om vad som gäller just där du jobbar. 

Regeringen stöttar företagen på olika sätt. Bland annat genom att ta över ansvaret för sjuklön från dag 1, genom att hjälpa krisdrabbade företag att betala löner (förslaget om korttidspermittering) och genom att ge anstånd med betalning av skatter. Mer information på regeringens hemsida.

Kortidspermittering

 

Vad innebär regeringens förslag om korttidspermittering?
Det nya förslaget om korttidspermittering som presenterades av regeringen den 16 mars innebär att krisdrabbade företag får hjälp av staten att betala ut löner. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.

Jag är permitterad med statligt stöd. Behöver jag själv ansöka för att få de statliga pengarna?
Nej, du behöver själv inte ansöka om pengar. Arbetsgivaren betalar din lön och ansöker därefter om det statliga stödet hos Tillväxtverket. Din lön blir 96, 94, 92,5 eller 88 procent inklusive ob-tillägg, beroende på om ni går ned 20, 40, 60 eller 80 procent i arbetstid.

Jag är förtroendevald och ska förhandla lokalt om korttidspermittering. Var finns information?
Kontakta avdelningen.

Korttidsarbete och semester

Nu närmar sig semestern med stormsteg och en del frågeställningar kring hur man kombinerar semester och korttidsarbete.
GS uppfattning är att i enlighet med våra centrala kollektivavtal om korttidsarbete så skall semester och semesterintjänande inte påverkas av perioder av korttidsarbete,
vare sig under semestern 2020 eller 2021. Det kan inför 2021 var särskilt viktigt att bevaka hur det hanteras då vi förhoppningsvis inte är i samma situation som nu och att det kanske inte känns lika dagsaktuellt.

Det betyder i klartext att semesterlön inte skall beräknas på den lön som man har under korttidsarbete utan man skall ha full semesterlön såsom om man inte deltagit i korttidsarbete. Även nästa års semester skall beräknas på samma sätt oavsett man har deltagit i korttidsarbete eller inte.

Uttaget av antalet semesterdagar under huvudsemestern påverkas inte heller oavsett om man har gått ner i tid genom korttidsarbete och inte arbetar hela vecka.
Exempel: Någon som vanligtvis arbetar mån-fre skulle förbruka 20 semesterdagar under fyra veckors huvudsemester gör alltså även det under tid av korttidsarbete då arbetstiden kan vara förlagd till färre dagar i veckan.

 

Tillväxtverket har sen en tid tillbaka ändrat sina anvisningar gällande arbetsgivaren möjlighet till stöd under semestern men det skall inte sammanblandas med medlemmarnas rätt till opåverkad semesterlön och semesterintjänande.


Madelene Engman
Avtalssekreterare

Avtalsrörelsen

Fack och arbetsgivare inom industrin har beslutat att pausa avtalsförhandlingarna och förlänga avtalen till och med den 31 oktober 2020.
Läs mer här.

Medlemsförsäkringar

Har jag som medlem i GS en inkomstbortfallsförsäkring?
Ja! Läs mer här.