Värdegrundsansvarig

Tidigare har avdelningarna haft förtroendeuppdragen jämställdhetsansvarig och antidiskrimineringsansvarig. En del avdelningar har inte haft någon och andra endast en jämställdhetsansvarig osv.
Idag har dessa olika uppdrag gjort att vi inte har så många förtroendevalda alls på dessa poster.

2009 förändrades lagstiftningen och en ny ombudsman, diskrimineringsombudsmannen, skapades för hela diskrimineringsområdet.

Det är dags att GS förnyar och utvecklar synen på detta uppdrag. Samtidigt med detta instiftades ett nytt förtroendeuppdrag i avdelningarna - värdegrundsansvarig.

Förtroendeuppdraget som Värdegrundsansvarig ska vara ett obligatoriskt förtroendeuppdrag i avdelningen.

I uppdraget ingår frågor om jämställdhet, antidiskriminering, HBTQ-frågor, diskrimineringslagen, lönekartläggning och jämställdhetsplan.

Thomas Lindell

Värdegrundsansvarig

Tel: 0733-68 14 30
E-post: