Försäkringsinformation

GS arbetar för att alla medlemmar ska få information om våra försäkringar. Att vara försäkringsinformatör i GS är ett mycket viktigt uppdrag.

Förbundet vill informera om avtals- och medlemsförsäkringarna, dels för att många medlemmar går miste om ersättning som de har rätt till, och dels för att fler ska veta om vilka försäkringar de omfattas av om olyckan är framme på jobbet eller på fritiden – om det drabbar dig eller någon arbetskamrat eller närstående.

Varje avdelning har en ansvarig i avdelningsstyrelsen för försäkringsfrågor. Den ansvarige ansvarar just för att planera, strukturera arbetet med försäkringsfrågorna i avdelningen.

Mål för försäkringsverksamheten

  • Öka antalet försäkringsinformatörer med hälften
  • Stötta och värna våra nya informatörer genom fadderskap
  • Konkret erbjuda alla befintliga rådgivare vidareutbildning
  • Informera om det viktiga uppdraget att vara försäkringsinformatör

Läs mer om vilka försäkringar som ingår i ditt medlemskap?