Facklig utbildning

I en organisation eller ett samhälle som är byggt på demokratins värdegrund är den breda delaktigheten själva kärnan. En kärna vars frukt mognar genom utbildning och kunskap.

I GS ses utbildning av medlemmar och förtroendevalda som en förutsättning för en stark och utvecklande facklig organisation. Det är genom den enskildes kunskaper som GS gemensamt blir som bäst i arbetet för trygghet och god levnadsstandard i såväl privat- som arbetslivet.

Den svenska modellen bygger på fackligt utbildade medlemmar och förtroendevalda. Därför har du rätt att vara ledig från arbetet för facklig utbildning. I vissa fall är ledigheten med bibehållen lön från arbetsgivaren, i andra fall får du ersättning från GS.

GS avdelningar kartlägger årligen vilket utbildningsbehov som finns bland dess medlemmar och förtroendevalda. Utifrån den planeras och rekryteras sedan till olika fackliga utbildningar. Du kan också själv kontakta avdelningens studieansvarige för att få besked om vilka utbildningar som finns för dig.