Regionala skyddsombud

RSO verkar för att i första hand mindre arbetsplatser har ett fungerande arbetsmiljöarbete. 

RSO har samma möjligheter som skyddsombud att till exempel stoppa arbeten, om omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv och hälsa föreligger.

RSO kan komma in på arbetsplatser där GS har medlemmar men där det inte finns någon skyddskommitté. De kan även komma in där det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen.

_________________________________________________________________________

Jonas Thörn

RSO/Arbetsmiljöansvarig

Tel: 0704-88 01 10
E-post:

Mikael Olsson

RSO

Tel: 0705-95 56 84
E-post:

Johan Adolfsson

RSO

Tel: 0723-03 03 79
E-post: