Studieplan 2020

Studieansvarig Robert Forsberg Telefon: 070-314 77 51  

E-post: robert_fo@telia.com

 

Samtliga utbildningar som genomförs i GS avd. 15 regi baseras på betald ledighet från arbetsgivaren enligt förtroendemannalagen. 

Kom ihåg att begära ledigt minst 14 dagar före kursstart.

Alla utbildningar hålls på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå, om inte annat anges.

Obs! Alla kursdatum är preliminära.


Fackliga utbildningar:

Klubbutveckling 16-17/3

Utbildning i förhandlingsteknik 4-8/5 INSTÄLLD

Vald i GS 14-16/10

Förhandlarutbildning 17-20/11


Arbetsmiljöutbildningar:

BAM (grundutb.) Steg 1: 25-27/5 , Steg 2: 8-9/6 INSTÄLLD

SAM (vidareutb.) Steg 1: 28-30/9, Steg 2: 12-13/10

Inbjudan till BAM skickas direkt till nyvalda skyddsombud, skyddsombud som saknar utbildning och finns registrerade samt för kännedom till klubbar och kontaktombud. 

Kontakta Niclas Rönnberg (arbetsmiljöansvarig) vid frågor 073-089 23 23


Försäkringsutbildningar: 

Försäkringsinformatörer kallas till grund- resp. vidareutbildning av LO.