Studieplan 2020

Robert Forsberg

Studieansvarig

Tel: 070-314 77 55
E-post:

Samtliga utbildningar som genomförs i GS avd. 15 regi baseras på betald ledighet från arbetsgivaren enligt förtroendemannalagen. 

Kom ihåg att begära ledigt minst 14 dagar före kursstart.

Alla utbildningar hålls på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå, om inte annat anges.

Obs! Alla kursdatum är preliminära.


Fackliga utbildningar:

Klubbutveckling 16-17/3

Utbildning i förhandlingsteknik 4-8/5 INSTÄLLD

Vald i GS 14-16/10

Förhandlarutbildning 17-20/11


Arbetsmiljöutbildningar:

BAM (grundutb.) Steg 1: 30/11-2/12, Steg 2: 10-11/12

Inbjudan till BAM skickas direkt till nyvalda skyddsombud, skyddsombud som saknar utbildning och finns registrerade samt för kännedom till klubbar och kontaktombud. 

Kontakta Peter Lindström vid frågor peter.lindstrom@gsfacket.se


Försäkringsutbildningar: 

Försäkringsinformatörer kallas till grund- resp. vidareutbildning av LO.