Arbetsmiljö

RSO (regionala skyddsombud):

Per Larsson gsperlarsson@gmail.com

Tobias Eriksson eriksson26@hotmail.com

Peter Lindström peter.lindstrom@gsfacket.se


Arbetsmiljöutbildningar 2020:

BAM (grundutb.) Steg 1: 30/11-2/12, Steg 2: 10-11/12 

Inbjudan till BAM skickas direkt till nyvalda skyddsombud, skyddsombud som saknar utbildning och finns registrerade samt för kännedom till klubbar och kontaktombud. 


Arbetsmiljöverkets webbutbildningar