Arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvarig/RSO Nicklas Rönnberg 

Telefon: 073-089 23 23

E-post: gsnicklasronnberg@gmail.com


RSO (regionala skyddsombud):

Per Larsson gsperlarsson@gmail.com

Tobias Eriksson eriksson26@hotmail.com

Peter Lindström peter.lindstrom@gsfacket.se

Roger Lindström forsnas22@hotmail.com


Arbetsmiljöutbildningar 2020:

BAM (grundutb.) Steg 1: 25-27/5 , Steg 2: 8-9/6, Tyvärr måste vi ställa in denna utbildning, med förhoppning att den kan genomföras till hösten.

SAM (vidareutb.) Steg 1: 28-30/9, Steg 2: 12-13/10, Medlefors

Inbjudan till BAM skickas direkt till nyvalda skyddsombud, skyddsombud som saknar utbildning och finns registrerade samt för kännedom till klubbar och kontaktombud. 


Arbetsmiljöverkets webbutbildningar