Välkommen till Avdelning 15 Norr

Avdelningen omfattas av Norr- och Västerbottens län.


avd15@gsfacket.se


Avdelningsexpedition: 010-470 85 50

Medlemsservice: 010-470 85 90  

Måndag-torsdag 08.30-17.30, fredag 08.30-11.30 samt 12.30-14.30 


Mossgatan 28, 931 70 Skellefteå

Måndag-torsdag 08.30-15.30, fredag 08.30-14.30

(lunch: tisdag 12.30-13.30, övriga dagar 11.30-12.30)


Avd.expeditionen är stängd 3-5/10, då all personal är på regionsträff.

Det kan vara svårt att nå oss på telefon dessa dagar, men kontakta oss  gärna via e-post.