GS - Sveriges nyaste fackförbund

GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar mer än 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.

Den 1 juni 2009 bildades GS genom en sammanslagning av Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Förbundet är indelat i 15 avdelningar där varje avdelning verkar inom sitt geografiska område.
Avdelning 1 har sitt område västra skåne i kommunerna Malmö, Trelleborg, Vellinge, Svedala, Lund, Staffanstorp, Lomma, Burlöv, Landskrona, Eslöv, Kävlinge, Svalöv, Helsingborg, Båstad, Höganäs, Ängelholm, Åstorp, Klippan, Bjuv, Örkelljunga och Perstorp. 

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som hålls vart 5:e år. Närmast den 20-22 maj 2016. 
Förbundet har ett förbundsmöte som sammanträder två gånger per år, i juni och november. Ledamöterna väljs av avdelningarnas årsmöte. Förbundsmötet är högsta beslutande organ under och mellan kongressperioderna. 

Förbundet har också en förbundsstyrelse som består av 10 ledamöter som väljs av kongressen. Förbundsstyrelsen sammanträder varje månad tillsammans med förbundsledningen. I förbundsstyrelsen tas beslut för den löpande förvaltningen samt föreslås ändringar för beslut av förbundsmötet och kongressen. 

Varje avdelning har en avdelningsstyrelse som sköter avdelningens löpande förvaltning. Styrelseledamötena utses på årsmötet. 
Avdelningarna har också olika verksamhetsråd så som studier, arbetsmiljö, facklig närvaro mm. Se i flikarna för mer detaljer kring rådsvarksamheten. 

Den fackliga verksamheten bygger på förtroendevalda dvs arbetande medlemmar som väljs in på förtroendeposter. Klubbstyrelseuppdrag samt kontaktombud är det första steget. 

Är du nyfiken på att få veta mer? Ta kontakt med avdelningen!