Avdelningsstyrelsen

Nedan presenteras avdelningens ordinarie styrelseledamöter.

Milli Radojevic

Ordförande

E-post:

Varit förtroendevald i avdelningen sedan 2009. Är en av avdelningens tre förbundsledamöter och är med i avdelningens VU.

Jonny Månsson

Vice ordförande

E-post:

Har varit förtroendevald i avdelningen sedan 2009. Förutom ledamot är Jonny också aktiv som RSO och rådsansvarig för Arbetsmiljö. Är med i avdelningens VU.

Eddie Erman

Kassör

E-post:

Har varit förtroendevald i avdelningen sedan 2009. Är också med i avdelningens VU. 

Andreas Norling

Sekreterare

Har varit förtroendevald i avdelningen sedan 2009. Är en av avdelningens tre ledamöter i förbundsmötet. Även med i avdelningens VU. Ansvarig för hemsidan. 

Christer Johansson

Ledamot

Christer har tidigare varit suppleant i styrelsen men nu invald som ordinarie. Är även rådsansvarig för facklig närvaro.

Marcus Linnros

Ledamot

E-post:

Har varit förtroendevald i avdelningen sedan 2013. Ansvarig för ungdomsverksamheten i avdelningen men också i förbundet. 

Ulrika Williamsson

Ledamot

Har varit förtroendevald i avdelningen sedan 2013. Även verksam i värdegrundsfrågor. 

Torbjörn Östberg

Ledamot

Har varit förtroendevald i avdelningen sedan 2009. Även aktiv som Regionalt skyddsombud. 

Mikael Malm

Ledamot

E-post:

Har varit förtroendevald i avdelningen sedan 2012. Rådsansvarig för studier. En av avdelningens tre förbundsmötesledamöter.