Arbetsmiljö

Arbetsmiljö omfattar många saker, alltifrån arbetsredskap och maskiner, luft, ljud och ljus till stress, trivsel och arbetsorganisation. Det finns mycket som är viktigt att känna till för att kunna jobba för en god arbetsmiljö för sig själv och andra.

Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant och företrädare i frågor som rör arbetsmiljön och utses av den lokala fackliga organisationen.

Regionala skyddsombud utses av den lokala fackliga avdelningen och har samma rättigheter som lokala skyddsombud.

Regionala skyddsombud är ett stöd för lokala skyddsombud och arbetstagare på alla arbetsplatser inom GS verksamhetsområde. 
Det regionala skyddsombudet är också en resurs för arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor. Vi är där för att hjälpa och stötta er att få en bättre arbetsmiljö att jobba och fungera i!

Vi besöker de företag som inte har någon arbetsmiljökommitté, oftast företag med färre än 50 anställda.

Vill ni ha ett besök av oss regionala skyddsombud, eller har ni några frågor? Tveka inte att ta kontakt med oss, vi är där för er!