Foto: Natalia Sparrelid

Värdegrund

Vi i GS har en värdegrundsansvarig i varje avdelning och i 9an så är det jag, Gunilla Charléz.       De gemensamma värderingar som vi i GS valt att leva efter innebär allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. För att leva som vi lär jobbar vi nu med vad detta innebär för oss för att kunna stå för det vi säger.  Det är en viktig verksamhet som måste inkluderas och utvecklas kontinuerligt. Vill ni veta mer och få ett besök till er arbetsplats i dessa frågor, hör av er till mig så ordnar vi det.

Gunilla Charléz

gunilla.charlez@gsfacket.se