Styrgruppen

Under 2017 beslutade GS Förbundsmöte att omvandla avdelning 8 till en så kallad verksamhetsavdelning.

Enligt förbundets stadgar ska en sådan avdelning fokusera på ren verksamhet och därmed minimera de förtroendevaldas administrativa arbete. En konsekvens av detta är att avdelningen inte längre hade en styrelse utan leds av en ”styrgrupp” som enbart ägnade sig åt planering och genomförande av verksamhet riktad mot avdelningens arbetsplatser.

Styrgruppen hämtades från verksamhetsområdena –arbetsmiljö, -facklig närvaro, -försäkring, –lönerevision och samordnas från förbundskontoret.

Styrgruppen bestod av:

Mats Jägbro, förbundskontoret, sammankallande

Helena Carlsson, arbetsmiljö

Hans Pettersson, avdelningsombudsman

Till styrgruppen adjungerades Semir Pehilj facklig utbildning, Ulf Svensson avdelningsombudsman, Annette Ljunggren verksamhetsassistent. 


 

Under 2018

Under 2018 formulerades en plan som gick ut på att bild en avdelningsstyrelse i takt med att intresserade förtroendevalda medverkade på en lokal avdelningsstyrelseutbildning.

Mats Jägbro tillsammans med hjälp av Tomas Lindgren från ABF Östergötland samtalade med intresserade förtroendevalde och det visade sig att det fanns tillräckligt engagemang och kompetens för att starta en utbildning.


 

Medlemsmötet 2019:

Under medlemsmötet 2019 utsågs en interimstyrelse på ett år. Det består av -

Ordförande: Niclas Nordström

Kassör: Rickard Friman

Studieansvarig: Semir Pehilj.

5 ordinarie ledamöter: Adam Clack, Frans-Oskar Liljeblad, Hans Larsson, Martin Ullberg och Amel Zukanovic.