Medlem/Ungdomsansvarig

Ungdomsansvarige i avdelningen ansvarar för att kontinuerligt informera elever på skolor som bedriver undervisning inom GS avtalsområden. För Skaraborgsavdelningens vidkommande handlar det om att ge facklig information på Fågelviksgymnasiet i Tibro. Dessutom på Rudbecksgymnasiet och Hökensåsskolan i Tidaholm. Slutligen informerar man även eleverna på Ållebergsgymnasiet i Falköping samt på Kinnarp skolan. Vidare deltar man i LO: s sommaruppsökeri under juli månad varje år.  

Att informera elever i skolorna i vårt geografiska område är ett av de viktigaste arbeten avdelningen har att utföra. Det är blivande medlemmar vi träffar ute på skolorna.

Uppdraget som medlemsansvarig innebär bland mycket annat att med jämna mellanrum ringa eller besöka de personer som valt att endast vara medlemmar i GS A - kassa. Tala med dom i syfte att få med dom som medlemmar även i GS fackförbund.

Avdelningens ansvarige på dessa verksamhetsområden heter Timmie Palm och han jobbar på Kinnarps AB. Har du några frågor rörande Ungdom och medlemsfrågor så når du honom på: 

E-mail: palm.timmie@gmail.com

Mobilnummer: 0707731805