Henrik Brolin, organisationsansvarig

Organisationsansvarig

Ett av avdelningens största och viktigaste uppdrag är att vara organisationsansvarig. Det innebär i korthet att upprätthålla den fackliga organisationen ute på alla arbetsplatser, i de geografiska sektionerna samt att avdelningsarbetet bedrivs på ett effektivt sätt. På arbetsplatserna ska det finnas utbildade kontaktombud, förhandlare, klubbar ska organiseras och utbildas. Allt i syfte att medlemmarna ska få ut mesta möjliga av sitt medlemskap. Våra sektioner behöver stöttning i sitt arbete, avdelningens organisationsansvarige genomför träffar för sektionsansvariga två gånger per år, träffar för våra förhandlingsombud, även det två gånger per år. En gång om året genomförs även en träff för alla dom som åker ut på avdelningens arbetsplatser i det projekt vi kallar för "Facklig Närvaro".

I avdelning 7 Skaraborg heter vår organisationsansvarige Henrik Brolin och arbetar på Kinnarps AB.  Vill du komma i kontakt med Henrik så finns han på:

070 7994340

brolin1977@gmail.com