Ledare Spånat & Tryckt 20.4

De så kallade LAS-förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv strandade natten mellan den 30 september och 1 oktober. Några veckor senare gjorde man ett nytt försök för att komma fram till överenskommelse, men även denna gången så kunde man inte komma överens om vilka förändringar som skulle genomföras. Resultatet av att parterna inte kunde komma överens gör att vi nu står inför det faktum att vi riskerar att det blir ett politiskt beslut om förändringar i LAS, Lagen om anställningsskydd. Ett beslut som förändrar maktbalansen mellan parterna på ett sätt som verkligen missgynnar GS medlemmar och som ger arbetsgivarna stora möjligheter att säga upp våra medlemmar på grund av personliga skäl. Som till exempel att om du är anställd på ett företag med mindre än 15 anställda så skall det enligt LAS-utredningen inte gå att överklaga en uppsägning på grund av personliga skäl. Är du anställd på ett företag med mer än 15 anställda så kommer du att kunna överklaga uppsägningen men du kommer bara att kunna få lön under ärendets gång efter det att en särskild prövning har gjorts. Våra medlemmar och medarbetare skall inte behöva gå till sina arbeten och vara oroliga för om man kommer att bli uppsagd eller inte bara för att man gör ett litet misstag, inte jobbar tillräckligt hårt eller för att du kritiserar din arbetsgivare. När man får en anställning på ett företag så skall man naturligtvis få ett rimligt skydd och en god trygghet, inte en stor portion av rädsla och osäkerhet. En rädd arbetare gör ett betydligt sämre arbete än en som är trygg och avslappnad. En fördel med utredningen är att man vill sänka tiden från 12 månaders anställning till 9 månader för att få företrädesrätt till återanställning. Att en visstidsanställning blir kortare mot vad den är idag för att få återanställningsrätt kan snabbare leda till en tillsvidareanställning.

Jag hade förväntat mig att utredningen skulle titta mer in i framtiden och komma med förslag som var relaterade till hur det ser ut idag och framåt. Men istället fick vi en utredning som mestadels blickade bakåt i tiden och med förslag som mest gynnar arbetsgivarna. Om Riksdagen kommer att besluta om att LAS-utredningen skall genomföras så kommer anställda på företag i Sverige att bli som dagens teknikprylar, en slit och släng produkt.

Kom ihåg kamrater att facklig kamp sker via Grym Samverkan

Janne Jansson

Ordförande i Avdelning 7 Skaraborg