Ledare Spånat & Tryckt 20.2

Äntligen! Efter en mörk vinter kommer ljuset tillbaks, dagarna blir längre och solen värmer och snart ställer vi fram klockan till sommartid igen.

 

Allting såg bra och lovande ut i slutet på förra året och i början på detta året. Vi gick in med en stark känsla i avtalsförhandlingarna och såg att medlemsantalet ökade för varje månad som gick. I december genomförde vi också en utbildning för förtroendevalda så att de skulle vara väl rustade när dom skulle ut och göra sina lönerevisioner efter det att avtalsförhandlingarna var klara.

Men så gjorde covid-19 entré på världsscenen och omkullkastade precis allting. Avtalsförhandlingarna fick göra ett uppehåll och avtalens giltighet förlängdes till 31 oktober, vårens studier blev antingen inställda eller framflyttade till hösten och 1: a majfirandet fick genomföras digitalt. Våra ombudsmän fick fullt upp med förhandlingar om korttidsarbete, varsel och permitteringar. Förhandlingar som drabbar våra medlemmar på allra värsta tänkbara sätt. Att gå från att ha ett arbete till att bli arbetslös på en så kort tid som det har skett nu är för vissa en katastrof medans andra klarar det på ett lite bättre sätt. Det finns dock ett bra ekonomiskt skydd om man är medlem i både GS-facket och i GS a-kassa, då kan man nämligen få ut 80 % av sin lön i upp till maximalt 200 dagar via inkomstförsäkringen som man har när man är medlem i både facket och a-kassan. Det finns dock ett inkomsttak på 35 000 kronor, samtidigt så måste man naturligtvis också uppfylla de villkoren som finns. Regeringen har fattat beslut om att sänka kraven för att få ersättning från a-kassan för att minska de ekonomiska effekterna som många drabbas av när de blir uppsagda på grund av pandemin som nu råder. De sänkta kraven i a-kassan gäller detta året ut.

Det är alltid viktigt att vi har en a-kassa som ger dess medlemmar ett starkt skydd om de blir arbetslösa. En stark a-kassa är också ett skydd för att hålla uppe lönerna för dom som har ett arbete. En ersättning skall göra att det inte blir en så stor ekonomisk skillnad på att gå från att ha arbete till att bli arbetslös. Finns det inte ett bra skydd om man blir arbetslös så kan det ge samhället ytterligare bekymmer i form av kriminalitet, missbruk, dåligt psykiskt mående, våld i hemmet, m. m. Det är inte rättvist att först bli arbetslös med en taskig ersättning som sedan kan leda till att du får ytterligare bekymmer.

Oavsett om samhället befinner sig i ett normalläge eller i någon form av kris så löser vi problemen tillsammans med hjälp av Gemensam Styrka.

Claes Schoultz

Ordförande i Avdelning 7 Skaraborg