Informationsansvarig

Informationsgruppen består av ansvarig Dan Strängby Gyllensvaans Möbler AB och av Claes Schoultz, Nobia Tidaholm.

Informationsgruppen sammankallar pressträffar rörande branschspecifika frågor samt producerar och ger ut tidningen ”Spånat & Tryckt” fyra gånger per år. Varje nummer av tidningen distribueras ut i 3700 exemplar till medlemmar i GS Skaraborgsavdelning.  Utöver detta ansvarar informationsgruppen för avdelningens hemsida.

Tips, bilder och texter till såväl tidning och hemsida tas tacksamt emot!

Informationsgruppens kontaktuppgifter:

Dan Strängby: dan.strangby@hotmail.com

Claes Schoultz: claes.schoultz.gs@icloud.com