Pensionssystemet

Många medlemmar är frågande över vårt pensionssystem och är än mer frågande över den princip överenskommelse som nyligen gjordes av riksdagspartierna i pensionsgruppen. Vi hoppas här kunna räta ut en del frågetecken. 

Varför pensionsöverenskommelse?

Människor som har varit med och byggt upp vårt land ska ha en trygg och bra pension. Det är en del av den svenska modellen. Nu är det tydligt att pensionssystemet inte längre levererar som det var tänkt. Istället riskerar många att få väldigt låga pensioner – därför görs nödvändiga förändringar. GS kommer att följa förändringarna i pensionssystemet noga, vad de i praktiken innebär för våra medlemmar när de blir verklighet. Ser vi att något inte fungerar kommer vi att jobba för att ändra på det. 

Åldersgränser i pensionssystemet

Den svenska befolkningen lever allt längre. Det betyder att fler måste arbeta längre för att vi ska ha råd att betala pensionerna och välfärden. Om pensionsåldern höjs så höjs även pensionerna, eftersom uttaget av pensionen senareläggs. Det ger en mycket större effekt än om mer pengar tjänas in till pensionen. För varje år du jobbar längre så ökar din pension i snitt med åtta procent. Ett ytterligare år i arbetslivet kan alltså göra stor skillnad.

Riksdagspartierna i pensionsgruppen föreslår att tidigaste åldern för uttag av allmän pension höjs från 61 till 64 år i tre steg. Till 62 år 2020, till 63 år 2023 och till 64 år 2026.

LAS-åldern, alltså hur länge man har en skyddad anställning på arbetsmarknaden, höjs från 67 år till 69 år i två steg. Först till 68 år 2020 och sedan till 69 år 2023. 

Den så kallade ”riktåldern” för pension höjs från 65 år till 66 år 2023. Det är vid den åldern som man bland annat kan ta ut garantipension och få bostadstillägg. 

För dem med ett långt arbetsliv görs ett särskilt undantag. Personer som har arbetat 44 år eller längre kan fortfarande få garantipension från 65 års ålder, något som sällan kommer fram i debatten.  

Arbetsmiljö, arbetsvillkor och trygghetssystem

Vi lever allt längre och blir allt friskare. Samtidigt är det många som har en tuff arbetsmiljö. Arbetsmiljön är a och o så att människor orkar hela vägen och här måste det göras insatser.

När det gäller arbetsmiljön vill GS bland annat se kraftfulla satsningar på Företagshälsovården. Rätt utnyttjad är den en aktiv och kompetent resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Dessutom behöver vi ett sjukförsäkringssystem som gör det möjligt att få sjukersättning om man inte skulle orka arbeta ända till pensionsåldern. Trygghetssystemen ska enligt pensionsöverenskommelsen följa med pensionsåldern. Det innebär att åldersgränserna för a-kassa och sjukersättning höjs om pensionsåldern höjs. Det har varit ett absolut krav från GS. 

Deltidspensionen i våra avtal

GS vill att pensionsåldern ska vara flexibel och utgå från vad varje person orkar. Många av medlemmarna orkar idag inte arbeta längre än till 63 år. Det är därför GS har förhandlat fram ökade avsättningar till deltidspension i våra avtal. Det gör att man kan gå ner i arbetstid de sista åren, och gör man inte det så får man högre pension. Det systemet vill vi fortsätta bygga ut. 

Förbättringar för de pensionärer som har det sämst ställt

Den S-ledda regeringen har redan sänkt skatten för pensionärer och lovar att under nästa mandatperiod helt utradera skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Det har blivit billigare att gå till tandläkaren och vårdcentralen. Men det behövs göras mer. Regeringen tänker utöka garantipensionen med ett tillägg för de som har det tuffast och höja bostadstillägget. Det kommer att göra stor skillnad för de sämst ställda pensionärerna, många av dem kvinnor, De exakta förslagen ska presenteras i februari 2018 och sedan komma på plats så fort som möjligt.  

Premiepensionssystemet

Överenskommelsen avskaffar PPM-systemet i sin nuvarande form. Idag finns drygt 800 olika fonder att välja mellan, som är helt oöverblickbara. Det har skapat en rådgivningsindustri som blivit dyr för individerna. Miljarder försvinner i avgifter till pensionsbolag istället för att gå till bättre pensioner. I pensionsöverenskommelsen föreslås en helt ny myndighet, som ansvarar för “ett kraftigt minskat utbud av trygga, hållbara och kvalitativa fonder”. Det är mycket bra och helt i linje med GS krav. Det får vara slut med Vilda Västern på premiepensionsmarknaden. 

Är förändringarna av pensionerna en följd av flyktingpolitiken?

Du tjänar in till din egen pension – De här förändringarna görs för att höja pensionerna och har ingenting med invandringen att göra. Vi lever mycket längre nu än vad man trodde när vårt nuvarande pensionssystem infördes för 20 år sedan. Det är därför vi behöver göra förändringar i pensionssystemet. 

Vad består pensionen av?

Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalat skatt för under hela ditt arbetsliv. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. En mindre del av den allmänna pensionen kan den enskilda placera själv. Det kallas premiepension. Tjänstepensionen betalas in av arbetsgivare för anställda med kollektivavtal eller där arbetsgivare har en annan form av pensionsavtal för de anställda. Utöver dessa finns garantipensionen. Den är ett grundskydd för dem som haft låg inkomst under arbetslivet och tar hänsyn till t ex civilstånd. Man kan även få bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om pensionen är mycket låg. 

Vill du veta mer?

Pensionssystemet är komplicerat, det finns många frågor. Om du vill veta hur allt hänger ihop så finns det en cirkel som heter ”Medlem i Facket 55+”. Det handlar helt och hållet om pensionssystemet. Gå in på vår avdelnings hemsida och klicka på ”Studier”. Där hittar du vår studiekatalog var och när cirklarna äger rum, annars kan du vända dig till din närmaste studieansvarige.