SD vill avskaffa skyddsombuden

Sverigedemokraterna har nu som första riksdagsparti anslutit sig till Svenskt Näringslivs syn på dels hur skyddsombud ska väljas, dels hur systemet med regionala skyddsombud (RSO) bör ersättas med oberoende arbetsmiljörådgivare. Detta sker i partiets budgetmotion för år 2020 och i en övergripande riksdagsmotion om arbetsmiljö. SD anser att nuvarande ordning där kollektivavtalsslutande fack utser skyddsombudet ska avskaffas. Fackets inflytande över arbetsmiljöarbetet är inte längre ”gångbart”, menar partiet.
SD vill även avskaffa de regionala skyddsombuden. Man skjuter framförallt in sig på att även dessa utses av facket. Dessa båda förslag presenterades först i Svenskt Näringslivs rapport ”Dags att tänka nytt” år 2017. SD hävdar ofta att de värnar arbetstagarna, men nu vet vi sanningen. De gör exakt som svenskt näringsliv önskar.

 Arbetsplatsolyckorna skenar och alltfler arbetare dödas på jobbet. Samtidigt lägger alltså SD ett förslag som skulle leda till ökade arbetsplatsolyckor istället för färre.

Siffrorna talar sitt tydliga språk – antalet arbetsrelaterade dödsolyckor ökar. Fram tills den 15 oktober i år har 50 personer dödats på jobbet. 2018 var fjärde året i rad som antalet arbetsrelaterade dödsolyckor ökade, då dödades 58 personer. Trots att majoriteten av dagens olyckor hade kunnat förhindras med hjälp av skyddsombud föreslår alltså Sverigedemokraterna att dagens skyddsombud ska plockas bort. Man tror knappt att det är sant. Gång på gång hör vi berättelsen om hur skyddsombud blir ifrågasatta och till och med hotade av arbetsgivare som inte är så nogräknade. Det enda vettiga som finns att göra är att istället stärka skyddsombudens roll genom ändrad lagstiftning. Tydlig statistik visar att ju bättre arbetsmiljöverksamhet en arbetsplats har desto mindre arbetsrelaterade olyckor.

Dagens system innebär att arbetarna nominerar och röstar fram någon av sina arbetskamrater till skyddsombud. Det blir oftast någon som kan arbetsplatsen och som kan stå upp emot företagsägarna eller chefen. Detta vill Sverigedemokraterna ta bort genom att dumpa över ansvaret på tjänstemän på Arbetsmiljöverket. Enligt Sverigedemokraterna är dagens skyddsombud alltför lojala gentemot sina arbetskamrater. För att råda bot på det vill partiet byta ut skyddsombuden mot arbetsmiljörådgivare. Man häpnar. Nej, stå upp för våra demokratiskt valda skyddsombud!

Dan Strängby