GS Avdelning 7 facklig/politiska grupp har engagerat sig hårt i att förmå kommunerna att bygga i trä. Här ses Frostaliden i Skövde, byggt i just trä.

Facklig/Politiskt

Ansvarig för den facklig/politiska verksamheten i avdelning 7 är Janne Jansson. 

Hans uppgift är att från ett GS perspektiv bevaka de politiska frågor som är viktiga för förbundets medlemmar. Bedriva opinion för våra branschspecifika frågor. Han ska verka för att våra medlemmar engagerar sig i samhällsbyggandet. Den fackligt/politiskt ansvarige har ett tätt samarbete med våra sektioner, inte minst i planeringen inför 1:a maj, samt att hjälpa sektionerna med att organisera årliga arbetsplatsbesök av ”våra” politiker.

Avdelningens Facklig/Politiska grupp. Den består av: Per Bergström, Nobia Produktion, Janne Jansson DS Smith, Patrik Björck Riksdagsledamot och GS medlem, Dan Strängby Gyllensvaans Möbler, Timmie Palm och Simon Näsström Borgstena såg, Martin Persson, Nordic Trädörrar. 

Gruppen har till uppgift att planera det facklig/politiska arbetet i avdelningen.

Gruppen ansvarar även för Facebook gruppen "GS Skaraborg". Du är väl med?

 

 

Janne Jansson Facklig/politiskt ansvarig avdelning 7.

Vill du komma i kontakt med Janne? 

Telefon 070 3400460

E mail: jannerjansson@outlook.com

 

Vill du veta mer om EU? Klicka på länken!

https://www.europaportalen.se/

Läs ännu mer om EU här!

Slaget om arbetsmarknaden