Arbetsmiljö

Ansvaret för avdelningens arbetsmiljöarbete är RSO Tanja Räisänen.

Avdelningen har en mycket omfattande arbetsmiljöverksamhet med tre aktiva Regionala skyddsombud som genomför arbetsplatsbesök. Under 2020 planerar man att utföra 150 besök där målsättningen skall vara att se över miljön. Det ska poängteras att de Regionala skyddsombuden inte har tillträde till de arbetsplatser som har en egen skyddskommitté. För att ändå få insyn i dessa företags arbetsmiljöarbete organiseras en träff årligen för lokala skyddsombud.  Arbetsmiljörådet träffas fyra gånger per år för utvärdering av sina besök. Tanja är även ledamot i förbundets centrala arbetsmiljöråd tillsammans med Kenneth Johansson, central ombudsman och Ronny Mattson, RSO i avdelning 6 Göteborg, Jonny Månsson, RSO avdelning 1, Lars-Olov Eriksson, RSO avdelning 11.