GS Senior Styrelse

Har du frågor eller ideer om vad vi kan göra i klubben så får du gärna höra av dig till oss!

Åke Nylén

Ordförande

Tel: 073-852 26 72
E-post:

Barbro Birgersson

Sekreterare

Tel: 073-656 37 85
E-post:

Kenneth Eriksson

Kassör

Tel: 070-680 98 33
E-post:

Ture Sjörén

Ledamot

Tel: 070-541 35 58

Nicola Sposato

Ledamot

Tel: 070-208 51 23

Lars Hellsten

Suppleant

Tel: 076-029 11 01
E-post:

Lennart Nilsson

Suppleant

Tel: 070-392 14 61
E-post: