Från vårt besök på Radiomuseet, januari 2020

GS Seniorklubb Göteborg

Klubben är en förening inom GS-Facket Avd 6 Väst.

Ang verksamheten i GS Seniorklubb Göteborg

På grund av rådande situation rörande samhällets insatser för att begränsa smittspridningen av corona-viruset har styrelsen insett nödvändigheten att ställa  in det utlysta årsmötet på Dalheimers hus den 7 april 2020. Årsmötet kommer på nytt att utlysas när omständigheterna tillåter.

Övriga verksamheter, såsom litteraturcirkeln, besök på Rockmuseet i Floda den 7 maj är nu för tillfället också lagda på framtiden. Troligen kommer detta också beröra vår traditionella resa vid midsommartid. Kanske kan det bli någon resa till hösten. Om detta kommer vi att återkomma.

Vi beklagar att denna situation förhindrar våra möjligheter att träffas och umgås för närvarande, men vi avser återkomma när tiderna förbättrats.

Sköt om er och lyssna på de råd och förhållningsregler som vår Regering och Folkhälsomyndigheten fortlöpande meddelar.

Göteborg 2020-03-18

Styrelsen

 

_____________________________________________________________

 

Verksamheten riktar sig till pensionerade medlemmar med bibehållet medlemskap i GSfacket.

Medlemskapet är frivilligt och du betalar endast en årsavgift på 50 kr.

 

Programmet är omväxlande och det finns säkert en hel del arrangemang som lockar dig. Titta bara in på hemsidan och anmäl ditt deltagande via mötestalongen på kallelsen.

Här kan du se vår kommande verksamhet.

 

När du väl är medlem får du kallelsen direkt i din brevlåda.

 

Har du frågor? Kontakta någon i styrelsen.