Dokument

 

Här finns de dokument som återkommer i avdelningens verksamhet. 

Vid frågor, kontakta verksamhetsassistenten via 010 - 470 84 61 eller avd6@gsfacket.se

 

Klubbpärm

Klubbhäfte

Stadgar

Mallar

Styrelsemöte

Dagordning

Protokoll

Årsmöte

Dagordning

Protokoll

Konstituerande styrelsemöte

Dagordning

Protokoll

Starta klubb

Dagordning

Protokoll

Äskande av klubbidrag

Starta ideell förening hos Skatteverket

Medlemsförsäkringar via Folksam

Uppdragsguide

Ditt värdefulla medlemskap

GDPR

Korrespondens

Spara information