Värdegrund

Utb_värdegrund 2.jpg

Värdegrund, ideologi eller sunt förnuft! Flera benämningar för samma betydelse.

Facken och arbetsgivarna reglerar löne & arbetsvilkoren på svensk arbetsmarknad! Vi har oftast olika uppfattning om hur detta skall gå till. Sammanhållningen är viktig för oss. Alla som verkar inom våra branscher är viktiga för oss även om de tillhör olika minoritetsgrupper. Detta fick man dyrt erfara under storstrejken 1909 i Sverige när man gick tillbaka till sina jobb efter en månads strejk, men det gäller än idag!

Värdegrund är som ordet säger våra grund-värderingar. Hemma, på jobbet eller i sammhället i stort. Värdegrunden kan se lite olika ut men någonstans i botten bör mänskliga rättigheter ligga.

Uppdraget som värdegrundsansvarig ersätter tidigare jämställdhetsansvarig och antidiskrimineringsansvarig.

Som människa har du rätt att vara som du är så länge du inte kränker eller skadar någon annan.

Det är viktigt att vi inte låter någon annan föra kampen för de som verkar inom våra branscher. Det åligger oss att göra, tillsammans! På så sätt får vi en egen styrka! Stå upp för dina jobbarkompisar! Vi står upp för dig!

I detta ligger det ett antal understeg som var och en är viktiga i sig:

Lönekartläggning

Jämställdhet

Antidiskriminering

Diskriminering

Kränkning

Kränkande särbehandling 

Det handlar inte om sex! Det handlar om fack!!

HBTQ

Wikipedia:
Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion.