Laddar sidan...

Representanskapets möte!

Välkommen till avd 5 sista Representantskap!
Glöm inte att det är repskapsmöte 8 Oktober ca kl 9-16 2020.

Plats för coronaanpassat fysiskt möte kommer att meddelas senare! 

Hoppas med så bra uppslutning! 


Vad är avdelningens representantskap?
(Lite ur stadgarna)
Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år.

Vid årsmötet skall bland annat följande ärenden behandlas:
-  Val av styrelse, revisorer och ersättare för dessa.
-  Styrelsens  verksamhetsberättelse och revisorernas berättelser för föregående år.
-  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
-  Val till valberedning som är verksam till och med nästa årsmöte.
-  Val av övriga förtroendeuppdrag.

Vid ett ordinarie höstmöte under verksamhetsåret skall följande ärenden behandlas:
-  Beslut angående reglementen som reglerar verksamheten inom avdelningen. 
-  Beslut angående avdelningens verksamhetsplan och budget.
-  Beslut angående klubbidrag

Kontaktombud och klubbar, titta gärna i skräpposten, har du inte fått något så hör av dig till avd 5.

 

Information
Vid vårt Årsmöte för repskapet den 26/4-2018 så togs det ett beslut om att en person från varje klubb skall vara ombud på repskapet och att en suppleant även väljs! Även 3 personer från företag utan klubbar skall väljas in som ombud. Med tillhörande suppleanter.

De som redan sitter i avdelningsstyrelsen räknas inte in. Deras företag skall välja utöver de som redan sitter i avdelningsstyrelsen.

Viktigt att få in namn på ett ombud och en suppleant från varje klubb. Hör av dig till Tanja!