Studier via avdelning 4

Vi som utgör studierådet är Roger Truuts, Erik Bouvin, Therese Wahlström, Caroline Carlstedt och Håkan Korán och Madeleine Jonsson.


Vi jobbar för att utbilda medlemmarna, i syfte att stärka den enskilde och fackets roll på arbetsmarknaden. Vår strävan är att ha ett brett studieutbud för medlemmar och förtroendevalda, men har Du synpunkter så får Du gärna höra av dig till studierådet och lämna dina idéer och förslag.

 

Klicka på länken under bilden!

 

 

Studiekatalog 2019 GS -ABF