GS Avdelinig 4 - Sektioner

En sektion är en geografisk grupp vilket alla medlemmar tillhör. På samma sätt som medlemmar på en större arbetsplats tillhör en klubb tillhör de som inte har en klubb en sektion. Vi har sex stycken sektioner i avdelning 4. Vi har en huvudansvarig för sektionerna som vi kallar basorganisationsansvarig (Jimmy Landefjäll) och sedan sex olika sektionsansvariga i styrelsen.

Sek 1. Martina Hampfalls

Sek 2. Patrik Andersson

Sek 3. Pontus Johansson

Sek 4. Johan Blasiusson

Sek 5. Jimmy Landefjäll

Sek 6. Johan Green

Dessutom har vi sex stycken sektionsordföranden i de geografiska områderna som tillsammans med de ansvariga i styrelsen ser till att verksamhet och mål uppfylls i sektionerna. Se nedan.

Jimmy Landefjäll

Basorganisationsansvarig

Tel: 073-310 00 96
E-post:

Arbetar på Södra Wood långasjö. Sitter i avdelningsstyrelsen och är huvudansvarig för sektionsarbetet i avdelningen och är även med i informationsrådet.

Paul Westerlund

Ordförande sektion 1

Tel: 070-240 34 55
E-post:

Arbetar på Totebo AB. Är suppleant i avdelningsstyrelsen och sektionsansvarig för sektion 1. Västervik.

Ordförande sektion 2

Erik Jonsson

Ordförande sektion 3

Tel: 070-265 78 00
E-post:

Arbetar på Södra Wood Mönsterås.  Ansvarig för sektion 3. Oskarshamn, Mönsterås, Högsby.

Pia Eriksson

Ordförande sektion 4

Tel: 070-676 23 38
E-post:

Arbetar på Kährs i Nybro

Mattias Fredriksson

Ordförande sektion 5

Tel: 070-958 09 24
E-post:

Arbetar på Gransjöverken. Ansvarig för sektion 5. Emmaboda och Torsås

Jesper Holmberg

Ordförande sektion 6

Tel: 072 515 74 57

Arbetar på Södra Wood Ramkvilla. Ansvarig för sektion 6. Vetlanda.