Avdelningsstyrelsen 2020

Reino Thapper

Avdelningsordförande

Tel: 070-604 80 18
E-post:

Ansvarig Lönerevisioner och Facklig närvaro

Pontus Johansson

Vice Ordförande

Tel: 0707431236
E-post:

Johan Blasiusson

Sekreterare

Tel: 070-928 03 25
E-post:

Försäkringsansvarig

Örjan Arvidsson

Kassör

Tel: 070-323 68 53
E-post:

Erik Bouvin

Studieansvarig

Tel: 0703502474
E-post:

Jimmy Landefjäll

Basorganisationsansvarig

Tel: 0733100096
E-post:

Erik Jonsson

Ansvarig Medlemsvärvning och Ungdom

Tel: 070-265 78 00
E-post:

Johan Green

Ledamot

Tel: 070-60 00 326
E-post:

Patrik Andersson

Facklig-Politisk ansvarig

Tel: 073-544 70 47
E-post:

Martina Hampfalls

Ledamot

Tel: 070-695 80 48
E-post:

Pernilla Eriksson

Ledamot

Tel: 0703440329
E-post:

Ansvarig för värdegrundsarbetet

Patrick Sjöberg

Arbetsmiljöansvarig

Tel: 070-517 79 29
E-post:

Suppleant i avdelningsstyrelsen