Regionala Förhandlingsombud

De regionala förhandlingsombuden har som huvuduppgift att se till att arbetsplatser utan något förhandlingsombud eller klubb får genomfört de löneförhandlingar som aktuellt avtalet säger.

Vill förhandlingsombud eller klubbar ha hjälp med löneförhandlingarna sker detta först och främst genom ombudsmännen. Vill man ha hjälp från avdelningen i löneförhandlingar så är det lättast att kontakta avdelningen (010-4708430) så blir man hänvisad till rätt person.

De regionala förhandlingsombuden delar upp avdelningens sektioner mellan sig, men kan också gå in i olika sektioner när så behövs.

 

De regionala förhandlingsombuden är:

                            Sektion 1

Magnus Johansson Sektion 2

Patrik T Nilsson Sektion 3

Ola Bengtsson Sektion 4

Ola Bengtsson Sektion 5

Jörgen Johansson Sektion 6

Ola Bengtsson Sektion 7

Tony Johansson Sektion 8

Tony Johansson Sektion 9