Informationsverksamhet

Att hålla medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer i avdelningen informerade om verksamheten. Genom riktad information till förtroendevalda ger vi dem de verktyg som behövs i rollen som fackliga företrädare. Vi behöver också sprida information om vår verksamhet till övriga delar i samhället för att ge en rättvis bild av GS men också för att skapa opinion i frågor som berör våra medlemmar.

Informationsansvarig:Magnus Johansson

Ansvarig medlemsblad: Lars Thörnqvist

Ansvarig hemsidan: Ola Bengtsson

Ansvarig Facebook sidan: Matilda Wikholm-Lövgren