Värdegrundansvariga

Värdegrundsansvarig i avdelning 3 arbetar för en tryggare och mer jämställd arbetsplats för alla. Vi tar upp jargong som kan vara positiv men som också kan vara kränkande, diskriminerande eller trakasserande. Den jargongen vill vi göra något åt. Våra medlemmar ska inte känna sig trakasserade eller kränkta i någon form. Vi har även kunskap kring kränkande särbehandling i arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 och arbetar för att alla arbetsgivare och arbetstagare ska ha kunskap kring arbetet och kännedom om rutiner för hantering av kränkningar och diskriminering. 

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att systematiskt arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter i samverkan. Alla arbetsgivare ska även göra en lönekartläggning varje år. Om du har mer än tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. 

Vid behov av utbildning, samtal eller diskussioner kring dessa ämnen så kontakta Matilda eller Victoria så samlar vi kollegor, klubbstyrelse eller medlemmar till möte, möten som anpassas efter ert behov.

Värdegrundsansv

Värdegrundsansv

 

 

  

 

 (Vänster) Matilda Wikholm Lövgren  matilda.w.lovgren@gsavd3.se   070-228 37 76

(Höger) Victoria Strand   vic-beach@live.se  070-2882351