Ansvariga

INFORMATION &
KOMMUNIKATION

informationsansvarig är styrelsen behjälplig i information och kommunikationsfrågor, exempel på detta är organisering av dokument, exponering i sociala medier och på avdelningssidan.

Strävar efter att ge ut tre årliga informationsblad till samtliga medlemmar i avdelning 14. 

Visionen är att ha förbundets mest välinformerade medlemmar.

Har du synpunkter eller åsikter så är du välkommen att kontakta Agneta på:
agneta.norman@gsfacket.se

Agneta Norman ansvarig


 

FACKLIGT/POLITISKA 

Fackligt/Politiska  ska arbeta för en demokratisk och socialistisk samhällsutveckling genom att bland annat:

    • Säkerställa att avdelningsstyrelsen känner till förbundets strategidokument gällande GS Fackligt politiska verksamhet.
    • Bistå övriga ansvariga i fackligt politiska frågor.
    • Säkerställa att avdelningen är uppdaterade i fackligt politiska frågor.

Thomas Eriksson ansvarigSTUDIER

  • Ansvarig är medlemmar behjälplig i utbildningsfrågor.
  • Vi strävar efter att tillhanda hålla de utbildningar som medlemen kräver.
  • Visionen är att ha förbundets mest välutbildade medlemmar.

Läs gärna mer om vilka fackliga utbildningar som går HÄR.

Har du frågor, idéer eller något annat du undrar över?
Kontakat Jerker Larsson studieradet.gs.avd14@gmail.com 

Jerker Larsson, ansvarigUNGDOM

Vi arbetar för att engagera ungdomar till facket och få dom
delaktiga i fackliga beslut.

Ansvarig strävar efter att besöka ungdomar
på branschskolor och arbetsplatser.


Johan Mikaelsson, ansvarig


 

VÄRDEGRUND

Medlemsnära
• Vi sätter medlemmen i centrum och finns nära våra medlemmar
• Vi är lyhörda, öppna och engagerade för att aktivt driva våra   medlemmars frågor
• Vi är tillgängliga för våra medlemmar

Företrädare
• Vi ska vara en betydelsefull och trygg resurs för våra medlemmar
• Vi ska vara en tydlig röst och en stark företrädare för våra medlemmar i lokala, nationella och internationella framtidsfrågor.

Det innebär att vi tar ställning för medlemmens behov – vi syns och hörs i samhällsdebatten. Vi är kompetenta och verbalt skickliga. Vi ligger steget före, tar initativ, är enträgna och målmedvetna. Vi ger aldrig upp i vår strävan att förbättra våra medlemmars möjlighter i dagens och framtidens arbetsliv.


Allas lika värde
• Vi verkar för allas lika värde och möjlighet

Det innebär att vi lever som vi lär – för medlemmen och för varandra. Vi utvecklar ständigt vår kompetens och vårt sätt att arbeta. Vi visar respekt för varandras olikheter och fördömer all form av kränkning och diskriminering. Vi ger lika möjligheter till alla och respekterar allas lika värde.

Timmy Landfors, ansvarig

 


ARBETSMILJÖ

Vi arbetar med arbetsmiljö i avdelningen somu RSO. Har ni frågor eller vill att vi kommer och besöker er så hör av er till någon av oss.

Länk om Coronaviruset: 
https://www.prevent.se/amnesomrade/coronaviruset/

 

Mattias Tjärnström, Arbetsmiljöansvarig, 070-334 41 47, mattias.tjarnstrom@gsfacket.se

 

Henric Sahlén, 070-334 42 94, henric.sahlen@gsfacket.se