Avdelningsstyrelsen

Göran Mikaelsson

Avdelningsordförande

Tel: 070-108 94 57
E-post:

  Arbetsplats:   Attacus trähus i Jämtland AB

Göran Molin

Kassör

E-post:

  Arbetsplats:       SCA Bollstasågen

Timmy Landfors

Värdegrundsansvarig/Vice ordförande

  Arbetsplats:    Lättelement

Agneta Norman

Sekreterare/Informationsansvarig

E-post:

  Arbetsplats:       Bonnier News Local, Östersund

Elvira Karlsson

Ledamot

  Arbetsplats:        Biometria
         

Mattias Tjernström

Arbetsmiljöansvarig/Ledamot

Tel: 070-334 41 47
E-post:

  Arbetsplats:     SCA Timber Bollsta                

Jerker Larsson

Studieansvarig/Ledamot

E-post:

  Arbetsplats:       PostNord Strålfors, Tandsbyn

Bertil Johansson

Ledamot

  Arbetsplats:    Attacus Trähus i Jämtland AB

Johan Mikaelsson

Ungdomsansvarig/Ledamot

  Arbetsplats:     J Dahlqvist Skog AB

Maria Rollmar

Vice kassör/Suppleant

   Arbetsplats:     SCA Timber AB/Tunadals sågverk

Nils Dahlström

Suppleant

  Arbetsplats:   Sonoco-Alcore AB

Thomas Eriksson

Facklig/politiskt ansvarig/Suppleant

   Arbetsplats:      Byggelit

Cissi Viberg

Suppleant

   Arbetsplats:      Attacus Trähus

Jan Bäckström

Försäkringsansvarig/Suppleant

  Arbetsplats: