Oscar skapar förtroende och lyfter GS!

Publicerad:
I 2år har Oscar Fredriksson haft förtroendeuppdrag som klubbordförande på Moelven byggmodul AB i Säffle. 
Det är en förtroendeingivande och välfärdstänkande Oscar som har bidragit till att stärka den fackliga lågan på arbetsplatsen. 

- Senaste året har jag fått 70 kollegor att gå med i facket, berättar Oscar. Varje vecka går han runt i produktionen för att fånga upp frågor som medlemmarna har. 

Med hjärtat på rätt ställe och ett bra samarbete i klubbstyrelsen har de lyckats minska bemanningen och öka anställningarna.

- Företaget valde efter en dialog med klubben att anställa en stor del av bemanningspersonalen som arbetade i produktion. Vilket ledde till att många valde att gå med i GS-facket. 

Nyligen genomförde de en försäkringsträff i samarbete med Folksam på arbetsplasten. De arbetar aktivt med att bemöta medlemmar med information. Oscar berättar även om den självklara frågan som är viktig att ställa nämligen: Vill du vara medlem i facket?

-Vi måste organisera oss för att kunna påverka, ensam är inte stark. Målet 2017 är att värva in så många medlemmar som möjligt. Sedan börjar arbetet med att få folk intresserade av fackliga frågor, gå medlemsutbildning och kanske även bli förtroendevalda. 

Att Oscar blev ordförande av en slump ska vi vara glada för! Det behövs fler som honom, så våga tro på unga. Lyft de du tror på så bygger vi ett starkare och livskraftigare fackförbund! 

                                                                              Sandra Olsson