Verksamhet

Rapportblankett

Klicka här för att ladda hem/skriva ut den rapportblankett som du som är genomförare i någon verksamhet ska fylla i efter utförda fackliga uppdrag.

Digital uppdragsredovisning

Här laddar du som genomförare ner den digitala uppdragsredovisningen.
Den digitala uppdragsredovisningen ska vara kassören tillhanda senast den 1:a i nästkommande månad.