Kalendarium

Nya avd 5 Södra Svealand fr.om. 1 januari 2021

Januari
14 VU
21 Styrelsemöte 

Februari
11 VU
18 Styrelsemöte 

Mars
18 VU
25 Styrelsemöte

April
15 VU
22 Styrelsemöte
29 Årsmöte

Maj
12 VU
20 Styrelsemöte

Juni
10 VU
17 Styrelsemöte

Augusti
18 VU
26 Styrelsemöte
31-1 Verksamhetsplanering 

September 
31-1 Verksamhetsplanering 
8 VU
9 Styrelsemöte
30 Höstrep

Oktober 
21 VU
28 Styrelsemöte

November 
17 VU
18 Styrelsemöte

December 
9 VU
16 Styrelsemöte