Webinar om försäkringar

Publicerad:

Tisdag den 1 december håller avdelningens försäkringsansvarige tre stycken videomöten. Intresserade som arbetar innom våra kollektivavtalsområden kan delta och du måste inte vara medlem.

Kl. 10.00 14.00 och 19.00 

Informationen tar ungefär 45-60 minuter och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på slutet.

Ni ansluter genom följande länk, eller genom att klistra in den i webläsaren.

https://meet.omvideo.se/invited.sf?secret=26t69OhSZetgTmdWVWberQ&id=870922279

Det går även att ringa in till mötet: : 08-522 969 99, ange sedan kod: 870 922 279

Försök ansluta till mötet i god tid för att se att tekniken fungerar. Länken fungerar säkrast i Google Crome. Stäng av mikrofon då ni inte pratar och om ljudkvalitén blir dålig stäng av kameran.

Kollektivavtalets försäkringar är okända för många anställda i våra brancher och varje år är det många miljoner som aldrig tas ut. Ett första steg är att ta reda på vad ni faktiskt omfattas av. Ni kan ha pengar att hämta om ni:

Varit sjuk i mer än 14 dagar 

Skadat sig på, eller blivit sjuk av arbetet

Blivit uppsagd pga arbetsbrist och är äldre än 40 år

Varit föräldraledig med barn född mellan år 2000 och 2014 

Varit föräldraledig med barn född efter 2014

Haft nära anhörig som avlidit före 65 års ålder

Dessutom kan de val ni gör angående avtalspensionen hos FORA ha stor betydelse för avkastning eller efterlevande i händelse av dödsfall.

Efter informationen om kollektivavtalets försäkringar kommer medlemsskapets försäkringar att avhandlas.  De försäkringar GS fackets medlemmar har, eller kan teckna, hos Folksam

Arbetsmarknadens parter har kommit överens om att de anställda har rättt att delta i försäkringsinformation angående kollektivavtalets försäkringar på arbetstid. Men ni måste vara överens med er arbetsgivare om att det passar just nu. De har rätt att neka och begära att det sker vid annat tillfälle.

Om ni har frågor om mötet, hellre vill ha ett enskilt samtal eller önskar ställa en fråga skriftligt hör av er till: 070-343 14 80 eller john.nyberg@gsfacket.se