Tidsbegränsad möjlighet att få AGS-ersättning vid graviditetspenning pga risk för Covid-19-smitta

Publicerad:

Mot bakgrund av den extraordinära situationen med pågående smittspridning av Covid-19 och Socialstyrelsens bedömning, att kvinnor som får Covid-19-infektion under den senare delen av graviditeten löper förhöjd risk att föda för tidigt, är LO och Sv Näringsliv överens om att införa en tidsbegränsad ändring i villkoren för AGS.

§12 i villkoren för AGS tillförs följande anmärkning:

"Med arbetsoförmåga pga sjukdom eller olycksfall jämställs även när försäkrad - med hänvisning till det virus som orsakar Covid-19 - måste avstå från förvärvsarbete på grund av en föreskrift som meddelas med stöd av bestämmelserna i arbetsmiljölagen och på grund därav har rätt till graviditetspenning enligt SFB"

Ändringen är tidsbegränsad och gäller retroaktivt för försäkringsfall som inträffar från och med den 1 mars 2021 till och med den 30 september 2021.