Älmhult, Tingsryd & Alvesta

Sektion 4

Ansvarig: Ola Bengtsson    
RSO: Ola Bengtsson    
RFO: Ola Bengtsson    
Uppsökeri: Amel Maslan, Jesper Johansson
Studier: Vakant      
Försäkringar: Tony Johansson