Falkenberg, Halmstad & Hylte

Sektion 1

Ansvarig: Ero Ahola    
RSO: Vakant    
RFO: Patrik T Nilsson, Oskar Remeni  
Uppsökeri: Viktoria Strand    
Studier: Carola Johansson      
Försäkringar: Ero Ahola