Lessebo, Uppvidinge & Växjö

Sektion 5

Ansvarig: Tony Johansson    
RSO: Lotta Nordqvist    
RFO: Tony Johansson    
Uppsökeri: Tony Johansson, Patrik Johansson
Studier: Vakans      
Försäkringar: Tony Johansson