Maskinkörkortet

Inom trä- och möbelindustrin sker för många arbetsolyckor och över hälften involverar maskiner. Olyckorna beror i första hand på okunskap – många saknar utbildning inom risker inom jobbet.

För att bidra till en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö och för att minska antalet olyckor och tillbud i branschen, har Trä- och Möbelföretagen (TMF), Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) och Prevent tagit fram Maskinkörkortet.

Det är en webbaserad utbildning som riktar sig till dig som vill jobba med - eller redan jobbar med - maskiner i trä- och möbelindustrin, det vill säga till företag och elever inom olika trätekniska utbildningar. När du klarat teori- och praktikprov för en eller flera maskiner får du ett maskinkörkort.

Du som är elev eller anställd får dokumenterat vilka maskiner du kan arbeta säkert med. Du som är arbetsgivare får en klar dokumentation av dina anställdas kompetens. Färre olyckor medför färre störningar i produktion och kvalitet. Att arbeta säkert är att hushålla med både människor och pengar.