Skyddsombud och huvudskyddsombud

I Sverige har skyddsombuden en unik ställning. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet.

Arbetstagarnas representant är skyddsombudet
Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter.
Skyddsombudens befogenheter
Skyddsombuden har i arbetsmiljölagen försäkrats om en rad befogenheter, bland annat:

  • att ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön
  • att få utbildning
  • att få delta vid planering av nya och ändrade lokaler