Inträdesblankett

Vill du bli medlem i GS men inte har BankId? Lugn - du kan skriva ut en blankett här och skicka in till oss! 

Blanketten laddar du ner för utskrift här. 

Den första delen är en medlemsansökan till GS som du skickar till din kommande avdelning eller till GS Förbundskontoret |Box 1152 | 111 81 STOCKHOLM - som då skickar din ansökan till rätt avdelning.

För dubbelt skydd, ansök även om medlemskap i GS Arbetslöshetskassa 

Du som söker elevmedlemskap i GS ska använda den här blanketten. Elevmedlem kan de som studerar på ett gymnasieprogram som innehåller någon av GS branscher bli.

Välkommen som medlem!