Inträdesblankett

Vill du bli medlem i GS men inte har BankId? Lugn - du kan skriva ut en blankett här och skicka in till oss. 

Skriv ut blanketten här. 

Inträdesblanketten består av tre delar. 

  1. Den första delen är en medlemsansökan till GS som du skickar till din kommande avdelning eller till GS Förbundet |Box 1152 | 111 81 STOCKHOLM - som då skickar din ansökan till rätt avdelning.
  2. Den andra blanketten är en ansökan till GS Arbetslöshetskassa som   du skickar till GS Arbetslöshetskassa |FE 6 |930 88 ARJEPLOG
  3. Den tredje blanketten är en fullmakt som du ger till din arbetsgivare.
  4. Skriv ut och kontrollera att uppgifterna stämmer på alla sidor av blanketten och signera där det står "Namnteckning" längst ner på sidan två och tre.
  5. Är du sedan tidigare med i en annan a-kassa och vill ha hjälp med övergången från denna till GS-akassa så måste du kryssa i rutan "Jag vill ha hjälp med att byta a-kassa" på sidan två. Annars sker övergång mellan a-kassor under eget ansvar. Det är då viktigt att du  inte får glapp i din medlemskapstid. Vid en övergång har du rätt att tillgodoräkna dig tidigare medlemskapstid i en a-kassa om bytet sker utan glapp i medlemstiden.
  6. Du som söker elevmedlemskap i GS ska använda den här blanketten. Elevmedlem kan de som studerar på ett gymnasieprogram som innehåller någon av GS branscher bli.

Välkommen som medlem!