Foto: Pixabay

Försäkringar

Försäkringar är en viktig del av det fackliga arbetet och den fackliga gemenskapen. Medlemsförsäkringspaketet är ett bevis för detta. Vi ska inte bara vara solidariska på arbetsplatsen - vi ska vara det på fritiden också.

GS:s medlemsförsäkringspaket är en medlemsförmån. Det betyder att alla medlemmar omfattas automatiskt och att förbundet betalar in försäkringspremierna till Folksam. Kostnaden för försäkringarna är inbakad i medlemsavgiften.

Medlemsförsäkringarna via Folksam

  • Hemförsäkring, täcker bohag och annat som finns i hemmet, här ingår   även reseförsäkring.
  • Medlemsolycksfall – fritid. Kan ge ersättning vid olycksfall som sker på     fritiden.
  • Kompletterande livförsäkring. Ger ersättning till efterlevande om den     avlidne medlemmen inte omfattas av avtalsförsäkringen (TGL)
  • Barngrupplivförsäkring. Livförsäkring för medlemmens barn.
  • Inkomstförsäkring

Medlemsförsäkringar för pensionärer

  • Hemförsäkring, täcker bohag och annat som finns i hemmet, här ingår   även reseförsäkring.
  • Olycksfallsförsäkring 60+. Kan ge ersättning plötsliga och oförutsedda     olyckor.

Studerandemedlemmar har samma försäkringspaket som medlemmarna. 

Vill du veta mer om dina försäkringar? Kontakta din avdelning. Du kan också läsa mer på vår medlemssida hos Folksam.