Foto: Pixabay

Försäkringar

Försäkringar är en viktig del av det fackliga arbetet och den fackliga gemenskapen. Medlemsförsäkringspaketet är ett bevis för detta. Vi ska inte bara vara solidariska på arbetsplatsen - vi ska vara det på fritiden också.

GS:s medlemsförsäkringspaket är en medlemsförmån. Det betyder att alla medlemmar omfattas automatiskt och att förbundet betalar in försäkringspremierna till Folksam. Kostnaden för försäkringarna är inbakad i medlemsavgiften.

Medlemsförsäkringarna via Folksam

  • Hemförsäkring, täcker bohag och annat som finns i hemmet, här ingår   även reseförsäkring.
  • Medlemsolycksfall – fritid. Kan ge ersättning vid olycksfall som sker på     fritiden.
  • Kompletterande livförsäkring. Ger ersättning till efterlevande om den     avlidne medlemmen inte omfattas av avtalsförsäkringen (TGL)
  • Barngrupplivförsäkring. Livförsäkring för medlemmens barn.
  • Inkomstförsäkring

För GS medlemmar finns också möjligheten att till ett förmånligt pris teckna Folksams juristförsäkring. För 40 kr /månad så ingår bland annat 15 timmars fri juristhjälp per år. Läs mer om försäkringen här. 

Medlemsförsäkringar för pensionärer

  • Hemförsäkring, täcker bohag och annat som finns i hemmet, här ingår   även reseförsäkring.
  • Olycksfallsförsäkring 60+. Kan ge ersättning plötsliga och oförutsedda     olyckor.

Studentmedlemmar har samma försäkringspaket som medlemmarna i övrigt. 

Vill du veta mer om dina försäkringar? Kontakta din avdelning. Du kan också läsa mer på vår medlemssida hos Folksam.

Arbetar du inom skog-, trä- eller grafisk bransch? Då är du varmt välkommen att bli medlem i GS!

Det tar bara några minuter att ansöka om medlemskap, som du sedan signerar med ditt BankId.

Bli medlem!