Bertil Grahns Arbetsmiljöpris

Bertil Grahns Arbetsmiljöpris utdelas årligen av GS - Facket för Skogs- Trä- och Grafisk bransch avdelning 1, tillsammans med Bertils barn Peter Grahn och Sussie Ekström, som också instiftade priset. Utmärkelsen ges till någon person eller organisation som utmärker sig under året inom arbetsmiljön eller miljöarbetet.
Priset har utdelats varje år sedan 2007 förutom 2008.
Priset utdelas i samband med GS avdelning 1:s årsmöte som sker i april och stipendiet är på 5000 kronor. Utöver stipendiet ges ett diplom med juryns motivering.

Vem var då Bertil Grahn?

Bertil Grahn var till yrket prepressoperatör och arbetade på ett företag Helsingborg. Han var mycket aktiv inom både facket och politiken. I alla fackliga frågor om anställningar, löner, arbetsmiljö, arbetsskador eller den yttre miljön engagerade han sig lika starkt i.

Det som vi fackliga kollegor kommer ihåg honom mest för är ändå hans arbete som regionalt skyddsombud, RSO. Hela tiden på språng ut till arbetsplatserna, hem till avdelningsexpeditionen och sitta i timmar för att anmäla eller överklaga en arbetsskada. För att däremellan utbilda andra till skyddsombud och få dem att vilja bli regionala skyddsombud.

Bertil Grahn var också en miljökämpe och naturvän av stora mått. Tillsammans med andra brann han för ett projekt att göra Råån till ett livskraftigt vatten för bland annat laxöringen. 1977 bjöds han som ende svensk in till FN för att redovisa miljöprojektet om Råån och hur arbetet genomförts och framgången med att laxöringen kunde vandra upp i ån för att leka.

Bertil Grahns engagemang och kunskap i arbetsmiljöfrågor var vida känt, under många år var han invald i dåvarande Grafiska Fackförbundets miljöråd. Likaså var han en av de drivande i LO Helsingborgs arbetsmiljökommitté.

Hans kunskaper om kemikaliernas påverkan i den grafiska branschen fick andra fackliga organisationer nytta av genom hans engagemang som ansvarig för LO:s miljöverksamhet i Helsingborg.

Bertil Grahn avled 2006 efter en kort tids sjukdom och därefter instiftades miljöpriset av hans barn till Bertils minne och utdelades första gången 2007.

De kriterier som Bertil Grahns Miljöpris ställer som krav på pristagaren är att personen har minst två av nedanstående områden:

  • Starkt engagerad i Arbetsmiljöarbetet, antingen inom det fackliga eller i någon annan närliggande organisation.
  • Är engagerad i att få fler att vilja ta på sig ett fackligt uppdrag som skyddsombud eller regionalt skyddsombud.
  • Vara en stark företrädare för att skapa en trygg och säker arbetsplats.
  • Inte minst vara en person som ser och hittar lösningar på de problem som finns.
  • Har ett stort engagemang i miljöfrågor.

Förslag på stipendiater skall skickas till:

GS avdelning 1
Att Bo-Arne Andersson

Följande personer har fått miljöpriset:

2007 Jonny Olsson Var tillsammans med Bertil Grahn och Sigurd Holmqvist, Grafikernas trojka gällande arbetsmiljön.
2008 Ingen pristagare  
2009 Roger Ekström Var killen som tillsammans med Bertil Grahn var drivande gällande arbetet med Råån.
2010 Björn Andersson Regionalt skyddsombud i avdelning 2.
2011 Ronny Mattson

Göteborgarnas starke man gällande RSO-verksamheten.

Ronny Mattsson har på ett mycket positivt, seriöst och klokt sätt tagit sitt uppdrag som regionalt skyddsombud till sig. Hans engagemang som regionalt skyddsombud ligger helt i den riktning som var Bertil Grahns kännetecken för både medlemmar och inte minst ett stöd för arbetsgivaren för att skapa ett gott samverkansklimat. Ronny är en person som brinner för att hans kunskaper och engagemang skall vara ett gott stöd i det fackliga arbetsmiljöarbetet.

2012 Mari Arvidsson

Smålands representant i GS förbundsstyrelse och en stark person även inom arbetsmiljöarbetet.

Fackföreningens största utmaning är nu som då när Bertil Grahn levde att få fler aktiva medlemmar samt att dela med sig av den kunskap som finns. Precis som Bertil Grahn, engagerade, driven, kunskapsspridande och inte minst ger arbetsmiljöarbetet en framskjuten ställning på arbetsplatserna går årets pris till Mari Arvidsson. 
Mari Arvidsson är en sådan eldskäl som aktivt arbetar på att få fler engagerade fackliga ledare, sprider den kunskap som hon besitter till att skapa förståelse för en god arbetsmiljö.

2013 Jenny Iderfjäll Jenny Iderfjell är Regional Skyddsombud i GS avd 5 Smålands Högland. Jenny brinner starkt för att ta till sig nya kunskaper inom arbetsmiljö och sprida detta via egna utbildningstillfällen och vid arbetsplatsbesök. Utöver detta starka engagemang i arbetsmiljö arbetar också Jenny med övriga fackliga områden såsom klubb-ordförande på Ekmans i Jönköping och är styrelserepresentant i GS avd 5 och allt görs med största professionalism.
2014 Jonny Månsson  Jonny Månsson har gjort och gör betydande insatser för arbetsmiljön i GS avdelning 1, han har även satt höga krav på sin fackliga organisation och fått en betydande effekt av detta vilket gagnar en trygg och säker arbetsmiljö på medlemmarnas arbetsplatser. För juryns del blir det extra roligt när vi får möjlighet att dela ut priset till någon som idag arbetar med arbetsmiljön i den avdelning som Bertil Grahn bodde, arbetade och var verksam i.
 2015 Lars-Olof Eriksson Lars-Olof Eriksson, avdelning 11, har under många år varit starkt drivande i arbetsmiljö-frågor både på den egna arbetsplatsen, som avdelningen och inom GS centralt. Lars-Olofs breda kontaktnät, bland medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare visar på en stor respekt för hans roll som regionalt skyddsombud, samt även för Lars-Olof som person.
Lars-Olofs entusiasm för att utveckla och förbättra arbetsmiljön är i samma anda som prisets grundare, Bertil Grahn, hade som motto.
 2016  Jonas Davidsson Från första dagen som nytt regionalt skyddsombud i GS avd 10 Mälardalen har Jonas Davidsson besökt arbetsplatser och fått anställda att ta på sig förtroendeuppdrag som skyddsombud där det saknats. För att ytterligare förstärka deras uppdrag utbildade sig Jonas till handledare i Bättre Arbetsmiljö och har under åren sett till att flera har fått en god kunskap. Jonas kunskap och engagemang har även andra GS avdelningar och förbund sett och använder honom gärna i sina arbetsmiljöutbildningar. Jonas Davidsson brinner starkt för miljöfrågorna men har ändå tid att vara en god och stark facklig företrädare inom de övriga områdena där hans engagemang påminner starkt om prisets föregångare, Bertil Grahn.
2017 Lennart Bruhn

Nästan från första anställningsdagen på Ystad Allehanda påtalade Lennart brister och risker i arbetskamraternas arbetsmiljö vilket innebar att han blev vald till skyddsombud och några år senare även till huvudskyddsombud på Ystad Allehanda. Dåvarande Grafiska Fackförbundet i Ystad såg en stark och påläst arbetsmiljökämpe vilket ledde till att han valdes till Regionalt skyddsombud.

Idag arbetar Lennart för GS facket med fortsatt arbete som regionalt skyddsombud men hjälper också medlemmar i deras processer mot myndigheter och försäkringsbolag.

Det som både gamla och nya medlemmar påtalar är hans outtröttliga arbete för att förändra, förbättra och inte minst se till att så långt det bara går arbeta för att drabbade medlemmar skall erhålla de ersättningar som de borde vara berättigade till”.