GS unga samlar kraft tillsammans

Det var under två dagar sjudande av engagemang och framtidstro som GS ungdomar i förra veckan samlades för en ungdomskonferens. I syfte att tillsammans trygga framtiden och stödja den yngre generationen, planterades  nu fröna till den ungdomsverksamhet som framtiden önskar och behöver.

En stark ungdomsverksamhet behövs både för att säkra framtidens behov av fackliga ledare och representanter, men även för att idag få en större dynamik och bredare verksamhet i organisationen. Vi blir starkare idag, samtidigt som vi tryggar GS framtid. Dessa dagar bjöd på ett stort engagemang från avdelningsrepresentanter och ungdomsansvariga från 14 av 15 avdelningar i GS-facket.

Bakgrunden till denna inspirerande resa bottnar i en träff i våras för ungdomsrepresentanter och ungdomsansvariga från avdelningarna.  Mötet i våras har bidragit till bland annat fler engagerade ungdomar på avdelningar, att skolinformationen på de yrkesinriktade utbildningarna har blivit bättre och vi tillsammans skapar bättre förutsättningar för framtiden.

De tre initiativtagarna Sandra Olsson, Patric Rosenqvist och Joel Snell hade tillsammans med Magnus Drougge (ansvarig ombudsman på GS) planerat dagar där inspirerande gäster som Malin Djuse, ungdomssekreterare på LO, och Niklas Svensson, journalist och drivande i Bygg i trä-frågan, varvades med gruppdiskussioner om hur vi ska arbeta framåt.

Emmeli, avdelning 15;

- Det bästa har varit att resan blev en verklighet! Att vi tillsammans har lyckats samla många unga drivna människor. Att träffas har varit givande, för att vi har diskuterat och bytt erfarenheter mellan avdelningarna. Jag tror att vi kommer att bli Sveriges bästa ungdomsförbund!

Det går inte att ta miste på optimismen och förväntan hos deltagarna när konferensen lider mot sitt slut. Nu gäller det att hålla i den energi och det engagemang som finns, spinna vidare på och bygga verksamhet av. Resten av organisationen måste ge plats och stöttning, medan de unga måste våga fylla den platsen och kräva sin rätt.

Det gäller att vi alla är med och bygger för framtiden. Likväl som stommen är viktig, behöver skogen planteras igen!

Centrala ungdomsrådet